نمایندگی فروش حلوا ارده سوغات

حلوا ارده کنجدی سوغات کدامیک از شهرهای ایران است؟ آیا امکان خرید این سوغاتی خوشمزه از نمایندگی های فروش در شهرهای بزرگ ایران وجود دارد؟
در حال حاضر با وجود فعالیت گسترده شرکت های تولیدی حلوا ارده کنجدی در شهرهای مختلف کشور، نمی توان تولید و فروش این محصول غذایی را به شهر خاصی منحصر کرد با این وجود می توان از اردکان به عنوان قطب تولید حلوا ارده در ایران نام برد زیرا در این شهر بزرگ واحد های تولیدی حلوا ارده متعددی وجود دارد.

توزیع حلوا ارده در شرکت های پخش

امروزه شرکت های پخش مواد غذایی سوغاتی های مشهور ایرانی ازجمله حلوا ارده اردکان را نیز به صورت گسترده در کشور توزیع می کنند.