مرکز فروش بهترین ارده ایرانی

بدون هیچ شک و تردیدی می توان شهرستان اردکان را از بهترین مرکز تولید و فروش ارده ایرانی دانست زیرا صنعت فرآوری دانه روغنی کنجد در این شهر بسیار فعال است.

از آنجا که ارده کنجد دارای خواص بسیار زیادی است لذا همواره مورد توجه متخصصین علوم تغذیه قرار گرفته است و انان از این محصول ارزشمند کنجدی به عنوان یکی از بهترین محصولاتی که می توان در وعده صبحانه مورد مصرف قرار دارد یاد می کنند و مشتریان نیز به خرید آن رغبت بسیار زیادی دارند.