مراکز تولیدی حلوا ارده اردکان

از آنجا که حلوا ارده یکی از مهم ترین محصولات غذایی تولیدی در شهرستان اردکان است لذا مراکز متعددی در این شهر به تولید آن می پردازند.
شهرستان اردکان از شهرهای مهم شمالی استان یزد می باشد و مرکز مهم تولید و عرضه حلوا ارده و سایر فرآورده های کنجدی در ایران است از این رو انتظار می رود که کارگاه های متعددی در این شهر کویری به تولید و عرضه این محصول مقوی کنجدی اشتغال داشته باشد و همین طور نیز هست.