عرضه مستقیم حلوا ارده زرقان

بدون هیچ شک و تردیدی شهر زرقان یکی از مهم ترین مراکز تولید و عرضه مستقیم حلوا ارده کنجدی در ایران است لذا می توان این محصول خوشمزه را از سوغاتی های این شهر دانست.

زرقان یکی از شهرهای مهم استان پهناور و بزرگ فارس است و دارای بناهای تاریخی و باستانی متعددی می باشد. مردمان این شهر از دیرباز تاکنون به تولید و طبخ حلوا ارده کنجد در ایران شهرت داشتند لذا کارگاه های تولیدی متعددی در زرقان به تولید حلوا ارده کنجدی اشتغال داشته و تولید و فروش این محصول خوشمزه و مقوی محور معیشت و اقتصاد بسیاری از مردمان این شهر می باشد.