عرضه اینترنتی ارده 500 گرمی

عرضه اینترنتی ارده 500 گرمی به سراسر کشور بدون وجود محدودیت در بخش سفارش از طریق متقاضی و با قابلیت حذف واسطه در ارسال محصول، امکان پذیر می باشد.
نحوه تولید و شکل گیری ماده نهایی به نام ارده، ثمره کوبیده شدن و آسیاب شدن دانه های کنجد می باشد. به همین جهت ارده به تنهایی و بدون نیاز به هر گونه ماده افزودنی، خود یک وعده غذایی مفید در سلامت بدن به شمار می آید. عرضه اینترنتی ارده 500 گرمی در کشور متناسب با نیاز متقاضیان به صورت نامحدود و بدون وجود واسطه در بخش ارسال محصول انجام پذیر خواهد بود.