عرضه ارده کنجد آسیاب شده

عرضه ارده کنجد آسیاب شده در مرکز فروش اینترنتی، با هدف ترویج و گسترش بخش فعالیت های آنلاین و مجاز در کشور انجام می پذیرد.
کنجد به عنوان یک ماده مکمل و در عین حال سرشار از خاصیت شناخته می شود. ماده ای که ضد افسردگی و برطرف کننده خستگی است. عرضه ارده کنجد آسیاب شده، عرضه محصولی متفاوت در بخش محصولات غذایی خواهد بود. چراکه آسیاب نمودن دانه کنجد تاثیر مبرمی در استفاده ای آسان تر و بهتر خواهد داشت.