شرکت حلوا ارده صنعتی ایران

ارده، حلوا ارده و روغن خوراکی از مهم ترین محصولات فرآوری شده از دانه روغنی کنجد می باشد که توسط شرکت های صنعتی ایران به وفور تولید می شود.
کنجد سرشار از روغن ها و اسیدهای چرب می باشد لذا می توان با استخراج این مواد از این دانه به تولید روغن های خوراکی اقدام نمود و روغن کنجد یکی از بهترین نمونه های روغن خوراکی در ایران است. البته لازم به ذکر است که علاوه بر روغن های خوراکی، انواع محصولات کنجدی دیگر مانند ارده و حلوا ارده و انواع شیرینی های کنجدی تولید می گردد.