شرکت توزیع حلوا ارده عقاب

در حال حاضر علاوه بر حلوا ارده محصولات کنجدی دیگری نیز در شرکت عقاب تولید شده و در سراسر ایران و حتی بازارهای جهانی توزیع می گردد.

اگرچه شرکت عقاب در ابتدا در شهرستان شهر ری در حومه جنوبی تهران کار خود را با تولید حلوا ارده کنجدی آغاز نمود اما در حال حاضر این شرکت معتبر و مشهور فعالیت صنعتی خود را توسعه داده است و کارخانجات متعدد این شرکت به شهریار نقل مکان کرده است و محصولات آن نیز دیگر به حلوا ارده و حلوا شکری منحصر نمی باشد.