خریداران عمده حلوا ارده ایران

شهرت حلوا ارده کنجدی اردکان در ایران سبب شده است تا خریداران عمده این محصول غذایی مقوی و ارزشمند نیز جهت خرید این محصول با شرکت های تولیدی واقع در این شهر ارتباط برقرار نمایند.

شهرستان اردکان از شهرهای شمالی استان یزد است و حدود یک سوم مساحت این استان را در برگرفته است. مردم اردکان به تولید و طبخ حلوا ارده کنجدی و سایر محصولات فرآوری شده از کنجد در ایران مشهورند به طوریکه تعداد فراوان کارگاه ها و کارخانجات تولیدی حلوا ارده در این شهر نشان دهنده اهمیت کنجد و فرآورده های کنجدی برای مردم این شهر می باشد.