تولید کنندگان حلوا ارده ایرانی

معمولا تولید کنندگان معتبر حلوا ارده ایرانی در شهرستان اردکان در استان یزد، شهرستان بروجرد در استان فارس و شهرهای بزرگ کشور فعالیت دارند.
حلوا ارده نیز همانند بسیاری از محصولات غذایی سنتی و محلی، تولید و عرضه آن در یک منطقه و یا چند منطقه در ایران رونق بیشتری دارد و می توان از شهرستان بزرگ اردکان در شمال استان فارس و شهر زیبای بروجرد در استان لرستان به عنوان مهمترین مراکز تولید حلوا ارده درجه یک کنجدی نام برد.