تولید کننده حلوا ارده عقاب

بدون شک برنامه ریزی های مدون و توجه به تحقیق و توسعه در همه زمینه ها از شرکت عقاب یک تولید کننده ممتاز در عرضه تولید حلوا ارده مبدل کرده است.

نام عقاب برای مردم ایران یاداور حلوا ارده خوشمزه کنجدی است زیرا این شرکت بزرگ اولین شرکتی بوده است که با فرآوری دانه روغنی کنجد این محصول ارزشمند را به صورت صنعتی تولید کرده و با بسته بندی این محصول گام موثری در تسهیل عرضه ان در بازارهای مختلف ایران کرده است هم اکنون نیز با توجه به شرکت های فراوانی که در این حوزه فعالیت می کنند اما هم چنان شرکت عقاب از بهترین ها به شمار می رود.