تولید کننده حلوا ارده در شیراز

با توجه به اینکه شهرستان شیراز از مراکز مهم تولید محصولات غذایی در ایران است لذا تعدادی از تولید کننده های حلوا ارده کنجدی در این شهر فعالیت می کنند.
شهرستان شیراز از جنبه های مختلف می تواند مورد بررسی و توجه باشد که بدون شک یکی از مهمترین ویژگی های این شهر بعد تاریخی و گردشگری آن است. علاوه بر بعد توریستی، بعد صنعتی و اقتصادی شیراز نیز از ابعاد مهم آن است به طوریکه محصولات ارزشمندی مانند حلوا ارده کنجدی در این شهر به وفور تولید شده و در بازار این شهر و شهرهای مجاور عرضه می شود.