تولیدی ارده شیره خرما

تولیدی ارده شیره خرما، به واسطه برخورداری از توان تولیدی مناسب و در مسیر ایجاد روندی رو به رشد در بازار های داخلی، اقدام به تولید و توزیع محصولی بهداشتی و با کیفیت نموده است.

منابع تامین کلسیم و آهن در طبیعت را می توان به وفور یافت. ولیکن موضوع اصلی عدم علاقه به استفاده از آن ها در دایره سلایق افراد می باشد. به عنوان مثال اشخاصی که تمایلی به استفاده از شیر ندارند، می توانند ارده را به عنوان منبعی مغذی در تامین کلسیم بدن به شمار آورند.

تولیدی ارده شیره خرما به همین واسطه، محصولی خوش طعم را برای مصرف کنندگان در مسیری بهداشتی به ارمغان آورده است.