توزیع گسترده حلوا ارده اردکان

شهر اردکان به تولید حلوا ارده و سایر محصولات فرآوری شده از دانه روغنی کنجد مشهور است لذا محصولات شرکت ها و کارگاه های تولیدی حلوا ارده به صورت گسترده در ایران توزیع می گردد.

همانطور که می دانید شهر اردکان از شهرهای بزرگ ایران است که به تنهایی حدود یک سوم مساحت استان بزرگ یزد را به خود اختصاص داده است و به عنوان بزرگترین شهرستان این استان در شمال آن قرار گرفته است. اردکان در ایران از جهت تولید و فرآوری محصولات کنجدی به ویژه حلوا ارده و حلوا شکری شهرت دارد تا جایی که حلوا ارده این شهر در سراسر ایران مشتریان فراوانی دارد.