بازار فروش حلوا ارده رژیمی

اهمیت محصولات رژیمی موجب شده است تا بازار فروش این محصولات در کشور بسیار خوب و پرفروش دنبال شود و انواع حلوا ارده نیز در این بازار به فروش می رسد.
همانطور که به خوبی اطلاع دارید در ایران شرکت های مختلفی به تولید و فراوری محصولات کنجدی می پردازند اما باید توجه داشت که شرکت کامور یکی ازشرکت هایی است که محصولات حلوا ارده را به صورت رژیمی تولید کرده و توانسته است بخشی از نیاز ایرانیان به این محصول را به خوبی فراهم سازد.