بازار فروش ارده سفید

ارده سفید و ارده خرما دو نمونه مشهور از این محصول کنجدی است که دارای ارزش غذایی بالایی بوده و با قیمت مناسب در بازار اغلب شهرهای بزرگ به فروش می رسد.
ارده یکی از محصولات مقوی و سالم ایرانی است که از دانه های روغنی کنجد به دست می آید به طوریکه این دانه های روغنی در باتدا شسته شده و سپس برشته می شود و پس از آن نیز سابیده شده و این محصول غذایی ارزشمند از سابیدن این دانه های برشته شده حاصل می گردد.