بازار عمده فروش حلوا ارده بروجرد

بازار عمده فروش حلوا ارده بروجرد در کدام شهر های ایران می باشد؟ معرفی یک نمونه از شهر هایی که دارای کارخانه های تولیدی حلوا ارده می باشد؟
در کشور ایران کارخانه های تولیدی بسیاری در زمینه تولید حلوا ارده می باشد که یکی از این شهر ها شهر بروجرد است که دارای کارخانه های تولیدی بزرگی است. حلوا شکری بروجرد در بازار های ایران به طور عمده به فروش می رسند و بازار عمده فروش آن ها در اکثر شهر های ایران می باشد.