بازار خرید حلوا ارده شیر

اگرچه حلوا ارده شیره انگور در همه فروشگاه های شهرهای مختلف ایران توزیع نمی شود اما در بخش هایی که این محصول پخش شده بازار خرید آن بسیار خوب بوده است.
همانطور که به خوبی مستحضرید حلوا ارده یکی از بهترین محصولات کنجدی ایران است که عمدتا در کشورهای آسیای میانه ازجمله ایران و برخی از کشورهای عربی تولید می شود اما باید توجه داشت که ارزش غذایی بالای این محصول تولیدکنندگان را برآن داشته است تا آن را در بازارهای دیگر جهان نیز توزیع نمایند.